NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena Kč 40 (2 EUR)
skladem
naše cena Kč 1 625 (63 EUR)
skladem

BLOG » COVID-19
COVID-19

S tím jak případů COVID-19 stále přibývá, vědci začali hledat řešení na nepravděpodobném místě - v rostlině konopí.

Aktivní sloučeniny konopí mají řadu vlastností, díky nimž je atraktivní jako potencionální doplňková léčba infekcí vyvolaných novým koronavirem a vědci v poslední době začali zkoumat jeho potencionál pro snížení náchylnosti k této nemoci a dokonce diskutovali o tom, zda by mohl být použit jako antivirový lék.

Tento měsíc vědci z University of Nebraska a Texas Biomedical Research Institute doporučují další výzkum, jak by CBD pocházející z konopí mohla pomoci léčit nebezpečný zánět plic z nového koronaviru.

Autoři podrobně popisují důkazy o tom, jak mohou protizánětlivé síly konopí pomoci.

V tomto článku vědci vysvětlují, že nedávné zprávy naznačují, že akutní infekce je spojena s cykotinovou superbouří, která přispívá k příznakům horečky, kašle a bolesti svalů.
Tyto extrémní případy zánětu mohou vést k těžké pneumonii, která ucpává plíce, ztěžuje nebo znemožňuje dýchání.


Jednou z důležitých strategií, které vědci studují v boji proti COVID-19, je tedy snížení zánětu.
Vědci zkoumají zejména léky, které snižují aktivitu cykotinů IL-6.
V nedávné studiji byl jeden takový lék, Tocilizumab schopen vyčistit plíce pacientů a vedl k uzdravení 90% léčených pacientů.
Bohužel také vyvolal závažné negativní vedlejší účinky, jako je zánět slinivky břišní a hypertriglyceridémie (rizikový faktor pro onemocnění koronárních tepen).

To vedlo vědce k tomu, aby pokračovali v hledání protizánětlivých strategií - nejlépe těch, které nejsou tak drsné vůči těmto již kriticky nemocným pacientům.
Autoři vysvětlujï, že několik kanabinoidů v rostlině konopí má protizánětlivé vlastnosti. Zejména poukazují na CBD jako nejpravděpodobnějšího kandidáta na léčbu zánětu souvysejícího s COVID-19.

CBD prokázalo v předchozích studijích protizánětlivé vlastnosti, nevytváří dezorientující psychotropní účinky spojené s nejznámějším kanabinoidem THC a již bylo schváleno FDA jako bezpečná pro děti s nepoddajnou epilepsií. Pokud bude úspěšné při snižování zánětu u pacientů s COVID-19, může to být bezpečnější alternativa k jiným protizánětlivým možnostem.

Proč se vědci domnívají, že CBD může pomoci konkrétně s COVID-19?
Autoři jednak vysvětlují, že předchozí výzkumy ukázaly, že cbd může snížit množství prozánětlivých cykotinů včetně IL-6, které jsou redukovány jinými léky studovanými pro COVID-19.
Bylo prokázáno, že CBD snižuje interleukin (IL).

IL-2, IL-1 α a β, interferon gama, indukovatelný protein 10, monocytový chemoatraktanový protein 1, makrofágový zánětlivý protein-1α a faktor nekrózy nádorů-α to vše je spojené s patologií závažných případů COVID-19. Kromě snižování těchto prozánětlivých cykotinů bylo také prokázáno, že CBD zvyšuje produkci interferonů, což je typ signálního proteinu, který aktivuje imunitnï buňky a zabraňuje replikaci virů.

Předchozí výzkum také podporuje myšlenku, že CBD může konkrétně snížit zánět plic. Ve studii o astmatu na zvířatech dokázalo CBD snížit prozánětlivých cykotinů, což ve skutečnosti snížilo zánět dýchacích cest.Ve stejné studii CBD také snížilo plicní fibrózu. To je důležité, protože COVID-19 může také zanechávat pacienty se závažnou plicní fibrózou.

Výzkum CBD ukazuje, že je bezpečný a dobře snášen s dávkou až 1500mg denně po dobu až dvou týdnů.

Autoři vysvětlují, že to naznačuje jeho proveditelnost ke snížení zánětu plic vyvolaného SARS-CoV2.

Zatímco negativní vedlejší účinky jsou u CBD minimální, autoři článku poukazují na to, že CBD může mít u pacientů s tímto onemocněním vedlejší přínos - sníženou úzkost.

Mnoho nejistot spojených s pandemií COVID-19, jako je stav ekonomiky, zaměstnanost a ztráta spojení, může podněcovat deprese, strach a úzkost.CBD však prokázalo vážný příslib pro zvládání úzkostí a může pomoci snížit tyto náročné úrovně stresu.

žádné dosud recenzované studie neukazují, že konopí nebo kanabinoidy mohou konkrétně pomoci s COVID-19, ale autoři tohoto článku tvrdí, že důkazy naznačují, že by to mohlo pomoci a stojí za další prozkoumání. Doporučují, aby vědci zahájili studie, které by zkoumali, zda lze CBD použít ke snížení zánětu a úzkosti v případech COVID-19 jako doplněk k antivirovým lékům.

I když to nenaznačuje, že by konopí mělo být považováno za léčbu samotného COVID-19, naznačuje však, že může mít potencionál zmírnit zánět a snížit úzkost u pacientů trpící tímto onemocněním.

Pokud nebudou provedeny další studie, je to jen dobře podporovaná teorie. K získání skutečných odpovědí je zapotřebí přímého experimentování.

Zdroj: forbes.com/ Emily Earlenbaugh.

Yzg2Y2FiNm